kierrastone
series 

Sizes | 2 Finishes | 4 Colours

Available Sizes

 • Kierrastone Ash:

  • 300mm x 300mm - matte finish​

  • 300mm x 600mm - matte finish (wall only)

  • 450mm x 450mm - matte & textured finishes

  • 600mm x 600mm - matte & textured finishes

 • Kierrastone Charcoal:

  • 300mm x 300mm - matte finish​

  • 300mm x 600mm - matte finish (wall only)

  • 450mm x 450mm - matte & textured finishes

  • 600mm x 600mm - matte & textured finishes

 • Kierrastone Grey:

  • 300mm x 300mm - matte finish​

  • 300mm x 600mm - matte finish (wall only)

  • 450mm x 450mm - matte & textured finishes

  • 600mm x 600mm - matte & textured finishes

 • Kierrastone White:

  • 300mm x 300mm - matte finish​

  • 300mm x 600mm - matte finish (wall only)

  • 450mm x 450mm - matte & textured finishes

  • 600mm x 600mm - matte & textured finishes

*Availabilities are subject to change

KIERRASTONE ASH 

KIERRASTONE CHARCOAL

KIERRASTONE GREY

KIERRASTONE WHITE